Schowek Twój schowek jest pusty
1 » Badania2

Badania
altProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych
Tytuł Projektu: Opracowanie preparatu owadobójczego w oparciu o zidentyfikowane metabolity entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus
Numer umowy o dofinansowanie:POIG.01.04.00-14-019/12


Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
 

Zaproszenie do składania ofert:
 
W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie preparatu owadobójczego w oparciu o zidentyfikowane metabolity entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus”, BIOMIBO Boguś Mieczysława zaprasza do składania ofert.

Zapytanie ofertowe Nr 1 z dnia 11.01.2013  (pdf)
Zapytanie ofertowe Nr 2 z dnia 17.01.2013 (pdf)
Zapytanie ofertowe Nr 3 z dnia 04.03.2013 (pdf)
Zapytanie ofertowe Nr 4 z dnia 26.09.2013 (pdf)
Zapytanie ofertowe Nr 5 z dnia 08.10.2013 (pdf)
Zapytanie ofertowe Nr 5 z dnia 08.10.2013 (pdf) - przedłużenie terminu składania ofert
Zapytanie ofertowe Nr 6 z dnia 25.03.2014 (pdf)
Zapytanie ofertowe Nr 7 z dnia 07.08.2014 (pdf)
Zapytanie ofertowe Nr 8 z dnia 25.08.2014 (pdf)
Zapytanie ofertowe Nr 9  z dnia 23.09.2014 (pdf) 


 

alt

 
Opracowanie metod kompleksowej analizy zawartości w produktach zielarskich zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 
Cel projektu:  opracowanie własnych metod kompleksowej analizy zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych produktów zielarskich.
Planowane efekty: poszerzenie działalności firmy o wykonywanie usług dla producentów, sprzedawców oraz importerów żywności jak również dla osób fizycznych. Usługi te będą  polegały na sprawdzaniu czystości produktów zielarskich oferowanych na polskim rynku pod względem obecności w nich pasożytów,  patogennych mikroorganizmów, mikotoksyn, pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych bifenyli, dioksyn oraz metali ciężkich, stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów.
Całkowita wartość projektu: 4 952 315 PLN
Wysokość dofinansowania: 3 482 620 PLN

Zapytanie ofertowe nr  1 - ogłoszenie 1037780 w Bazie Konkurencyjności 
Zapytanie ofertowe  nr 2 - ogłoszenie 1041049 w Bazie Konkurencyjności 
Zapytanie ofertowe  nr 3 - ogłoszenie 1045608 w Bazie Konkurencyjności 
Zapytanie ofertowe  nr 4 - ogłoszenie 1048483 w Bazie Konkurencyjności
Zapytanie ofertowe z 3.12.2018. (pdf) 

Test PCR do wykrywania DNA pasożytów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 2.3.4 Ochrona Własności Przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Numer umowy POIR.02.03.04-14-0008/19-00

 


Cel projektu: Ochrona własności intelektualnej

Planowane efekty: Uzyskanie ochrony patentowej
Całkowita wartość projektu: 341 856,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 155 046,50 PLN

Zapytanie ofertowe nr 1 - ogłoszenie 29038 w Bazie Konkurencyjności
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl